PRZEDMIOT ODDZIAŁYWAŃ

Chodziło więc o to, by dziecko przestało być przedmiotem oddziaływań pedagogicznych i jako adresat, i jako odbiorca wirtualny, i jako odbiorca rze­czywisty tekstu literackiego.Wydaje się, że spór o artyzm i dydaktyzm jest dyskusją stricte analityczną, nie zaś interpretacyjną; innymi słowy od­powiada na pytanie, jak jest zbudowane dzieło literackie, a nie: dlaczego jest tak zbudowane i czemu ma służyć (w kontekście danej kultury literackiej) obrana konstrukcja. Perspektywa pragmatyczna i moralizująca dawniejszej kultury literackiej im­plikowała kształtowanie się przeświadczenia o poznawczym i łą­czącym „przyjemne z pożytecznym” charakterze sztuki i litera­tury. Analiza dzieła literackiego obejmuje przede wszystkim per­spektywę etyczną, koncentruje się wokół tych pierwiastków utwo­ru, które są nacechowane artystycznie — stąd owo „niezado­wolenie” krytyki z pragmatycznego charakteru sztuki i kultury adresowanej do odbiorcy dziecięcego.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone