PRZENIKNIĘCIE FUNKCJĄ

Nauczyciel przeniknięty funkcją oświeca­nia (prostowania tego, co krzywe, naginania tego, co proste, itd.) po­traktuje rodzica, upominającego się o swoje prawa lub oczekującego wsparcia, jak własne zadanie problemowe. Czyniąc z niego obiekt wła­snych poczynań, zastosuje wobec niego procedurę, odpowiednią w świetle akademickiej legitymizacji swojej profesjonalności, po czym uzna swoje działanie za zakończone w momencie osiągnięcia rozwiąza­nia, czyli nie budzącego wątpliwości podporządkowania go sobie. Występująca zarówno tutaj, jak i w analizie metafor oraz praw, obo­wiązków i przykładów dobrej współpracy, skłonność do dostrzegania partnerstwa, definiowania go, przedstawiania, jako zagadnienia ważne­go i godnego uwagi, wydaje się służyć jako narzędzie w tym dyskursie. Partnerstwo jest bowiem ideą szlachetną, zachęcającą i odpowiednio nośną, mogącą z powodzeniem stawać się, silnie nawet eksponowa­nym, szyldem dla procedur, stawiających rzekomych partnerów w roli obiektu dyskursu i przedmiotu działania owych procedur.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone