PRZEOBRAŻENIA NORM MORALNYCH

Trzecią wartością, która w obu tekstach występuje, jednakże zostaje podporządkowana pozostałym jako drugorzędna, mimo że nie traci waloru wartości, jest wartość egzystencji własnej, war­tość biologicznego istnienia. W obu przypadkach sta­nowi ona cenę, którą bohaterowie gotowi są zapłacić w obronie godności i wierności. Ten konflikt racji zarysowany jest w utwo­rach bardzo mocno, zarówno przez argumentację (w przypadku Stasia wzmocnioną jeszcze racjami spolegliwości — ma on pod opieką Nel), jak i przez rozwój fabuły: pozornie mniej zagrożony w momencie wyboru Nemeczek, płaci jednak za swój wybór cenę życia. W swoich rozważaniach nad przeobrażeniami norm moralnych w społeczeństwach dzisiejszych Maria Ossowska odnotowuje spa­dek znaczenia cnót osobistych na rzecz wzrostu znaczenia cnót społecznych.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone