PRZEZ NIELITERACKIE ŚRODKI

To właśnie poprzez te nieliterackie środki przekazu spotyka się dziecko z wieloma utworami, motywami, tematami. Ekranizacja powieści, udział w przedstawieniu teatralnym, wy­słuchanie słuchowiska radiowego, lektura czasopisma dziecięcego itp. przyczyniają się do powstania u dzieci, jako odbiorców kul­tury, wielu doświadczeń, których w żaden sposób nie można lekceważyć.Sytuacją najbardziej pożądaną byłaby komplementarność wszystkich instytucji uczestniczących w procesie inicjacji, wza­jemne ich uzupełnianie się. Od działań w nich podejmowanych zależy, czy młody człowiek stanie się w przyszłości refleksyjnym, dojrzałym widzem i czytelnikiem. Największy jednak wpływ na kształtowanie się kompetencji i oczekiwań młodych ludzi jako odbiorców literatury i sztuki ma niewątpliwie szkoła. To, jak traktuje się tekst literacki w szkole, wpływa i na sposób samo­dzielnej lektury ucznia. Szkolne normy czytania kształtują póź­niejszy kontakt z literaturą, kulturą.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone