PRZYGOTOWANIE WSPÓŁPRACY

Holendrzy również czują się przygotowani do tej współpracy nieźle, chociaż nie ma w ich wypowiedziach tak charakterystycznych skupień, jak ma to miejsce w grupie amerykańskiej. Oceny Holendrów rozkłada­ją się równomiernie, od punktu 4 do 10, a na prawo od centrum skali lokuje się ich aż 93%.Polscy badani, do oceny swojego przygotowania w zakresie współ­pracy rodzina-szkoła-gmina, podeszli w sposób bardzo zróżnicowany. Oceny przez nich wystawione reprezentowane są w rozległym zakre­sie, od punktu 2 do 9, przy czym w prawej części sytuuje się 80% wska­zań. Nie ma wśród nich ocen maksymalnych, ulokowanych w punkcie 10. W całościowym ujęciu nie jest to zatem ocena druzgocąco negatyw­na, jednak w porównaniu z amerykańską i holenderską przedstawia się zdecydowanie jako niższa.Sytuacja, w której zaznacza się tego typu zróżnicowanie, zakorzenio­na jest w wielu walorach akademickiego kształcenia przyszłych nauczy­cieli we wszystkich krajach objętych badaniem. Jak wcześniej wspomniałam, holenderskie i polskie programy (pol­skie zarówno na studiach magisterskich, jak i licencjackich) nie zawierają przedmiotów, które poprzez nazwę sugerowałyby skoncentrowanie na zagadnieniu współpracy rodzina-szkoła-gmina. Nie oznacza to, oczywi­ście, że holenderscy i polscy studenci nie zapoznają się z tą tematyką w ogóle.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone