PRZYJĘTA METODOLOGIA

Przyjętą metodologię można określić jako postępowanie badawcze, przebiegające w ramach procedury jakościowej, dopuszczającej nie­zbędną tu elastyczność w stosowaniu metod i narzędzi, otwartość i in­teraktywność badacza oraz kontekstowe, rozumiejące ujmowanie analiz uzyskanych wyników, nie zamykające ich w obszarze myślenia indukcyjnego. Nie przekreśla to możliwości stosowania ujęć typu sta­tystycznego. Wystąpią one szeroko w toku charakteryzowania bada­nych grup oraz w ramach analizy danych uzyskanych z zastosowania ankiety i analizy dokumentów. Podporządkowane procedurze jakościo­wej, pozwolą wyostrzyć konstruowany w badaniu obraz, ubogacą ob­szary porównań, itp. Wydaje się to być formułą najbardziej adekwatną w stosunku do stawianych tu celów i zamierzeń.W toku badań posłużę się obserwacją (z arkuszem spostrzeżeń), wy­wiadem otwartym, nieskategoryzowanym, przebiegającym w oparciu o    listę dyspozycji, obszarów tematycznych rozmowy; ankietą (z kwe­stionariuszem) oraz analizą dokumentów (dotyczącą planów i progra­mów studiów, ogólnych warunków funkcjonowania uczelni).

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone