PUSTE MIEJSCA

badanych wypełniło pierwszą część kwestionariusza po holendersku, czym ewi­dentnie wskazało na trudności z językiem. Jednocześnie pozostawili oni puste miejsca w rubrykach przeznaczonych na wypowiedzi metafo­ryczne, w których mogliby posłużyć się obrazkami, skorzystać z zapro­ponowanych reprezentacji wizualnych. Wydaje się zatem, że rezerwa wobec tej propozycji badawczej była bardzo silna, bardziej znacząca, niż problemy z językiem obcym.Łącznie czterech spośród czternastu badanych nie podjęło tej formu­ły, pozostawiając niewypełnione miejsca. W żadnej z pozostałych grup, objętych badaniem, problem ten nie występował w takim natężeniu. Można, jak sądzę, wiązać to z cechami holenderskich studentów, różniącymi ich znacząco od pozostałych. Byli najmłodszymi uczestnikami badań (18-22), mieli trudności w posługi­waniu się obcym językiem podczas badania, także w kontakcie z prze­prowadzającą je autorką, wreszcie – wszyscy studiowali na poziomie licencjackim.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone