RANGA WSPÓŁPRACY

W świetle prób określania wartości współpracy rodzina-szkoła- -gmina poprzez ujmowanie jej miejsca na skali, można stwierdzić, że przekonania zarówno polskich, jak holenderskich i amerykańskich stu­dentów są w tym zakresie jasno sprecyzowane i ugruntowane ranga współpracy rodzina-szkoła-gmina, diagram]. Wskazania wszyst­kich badanych grup mieszczą się w prawej części skali, rozkładając się począwszy od punktu 7, ze znaczną – w USA i Polsce – przewagą w punk­cie 10 (75% PL, 55% USA, 36% NL). Należy w tym miejscu przypomnieć, że grupa holenderska jest mniej liczebna (14 osób), a w diagramie po­równywane są naturalne, nie zaś proporcjonalne liczby wskazań.Dla wszystkich badanych wysoka ranga współpracy rodzina-szkoła- gmina jest jednak bezdyskusyjna, nie pozostawia wątpliwości co do tego, że stanowi wartość dla przyszłych nauczycieli, pozytywny ideał, do którego zmierzają. Na ile ochoczo i zdecydowanie, mówią dalsze analizy w zakresie oceny i dyspozycji wyjściowych do zachowań, m.in. gotowości do współpracy. W tym miejscu należy jeszcze podkreślić, że odkryte w badaniu na­stawienie przyszłych nauczycieli na ujmowanie jej jako cennej warto­ści, nie jest obojętne w odniesieniu do dyskursu profesjonalnego.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone