REGUŁY STABILNOŚCI

W literaturze dla dzieci napięcie pomiędzy kultywowaniem formuł zastanych a ich modyfikowaniem było zawsze i jest na­dal za słabe. Reguły stabilności artystycznej i światopoglądowej znajdują dziesiątki uzasadnień, nierzadko trafnych. Ale w ten sposób, co by nie powiedzieć, tworzy się błędne koło. Z jednej .strony chronimy dzieci przed zawsze brutalną współczesnością i jej rozchwianiem aksjologicznym, z drugiej zaś ograniczamy ich wrażliwość na różnorodność świata i kodyfikujemy nadmier­nie ich gusta estetyczne, co doprowadza do czarnej rozpaczy przy pierwszych lekturach — powiedzmy — Przybosia i kończy się uległością wobec różnych przejawów kultury masowej. Litera­tura dla dzieci w swej wersji przeciętnej jest często przed­szkolem dla konsumowania kultury masowej.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone