RODZAJ ZAGROŻEŃ

Hegemonia, charakteryzująca dyskurs partnerstwa, prowadzi, jak sądzę, do ukształtowania nieodwracalnych, bądź trudnych do od­wrócenia porządków społecznych, w których na przykład rodzice, pod sztandarami haseł o ich podmiotowej w szkolnym życiu roli, stawać się będą grupą trwale marginalizowaną, zdominowaną przez nauczycieli – ekspertów, sprawnie operujących chwytliwą retoryką i – w efekcie – nie wypuszczających ich z ram roli najlepszych wychowawców.Zagrożeniom tego rodzaju sprzyjać może aktualnie zaznaczający się brak zaufania opinii publicznej do zbiurokratyzowanej do ostatecznych granic, przepełnionej administratorami, szkoły „bez nauczycieli” (na­uczyciele stanowią mniej niż połowę liczby zatrudnionych w sektorze szkolnictwa). Oczekiwanie na zmianę, wyrażającą się swoistym po­wrotem nauczycieli do szkoły, połączone z dyskursywną, hegemonicz- ną praktyką partnerstwa, może łączyć się z uległością i skłonnością rodziców do podporządkowania.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone