RODZIC- PARTNER

Bardzo bliskie jest to podejściom Holendrów, widocznym w analizie skonstruowanych przez nich metafor, a także w określonych przez nich prawach i obowiązkach rodziców, nauczycieli oraz lokalnej wspólnoty wobec edukacji. Metafory przywodziły na myśl uwrażliwienie bada­nych na potrzebę wsłuchiwania się w otoczenie, dalekie od dominacji czy podporządkowania. Prawa i obowiązki rysowały idealizację, jed­nostkowy i społeczny model sentymentalnego humanisty, osadzonego w realiach wspólnoty wyznaniowej, bazującej na religijnych normach i wartościach, stanowiących społeczne spoiwo.Rodzic partner wpisuje się w tę retorykę. Jest prawdopodobnie po­strzegany jako osoba niezależna, z własnej woli wchodząca we współpra­cę z nauczycielem i z wzajemnością na niego otwarta. Jednak w warunkach holenderskich, odkrytych w toku wcześniej­szych analiz, choć obaj partnerzy, zarówno rodzic, jak i nauczyciel są autonomiczni wobec siebie, tracą swoją niezależność w obliczu dyskur­su instytucjonalnego, w który obaj są uwikłani jako podporządkowane obiekty. Badani, zdominowani są przez ramy religijnego porządku war­tości, treści przekonań i ocen rzeczywistości.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone