ROLA INFORMACJI

Rola informacji i informacyjnego charakteru aktualnej rzeczywisto­ści społecznej występuje również w wypowiedziach nr 2, 1, 5 (nacisk na dostępność oraz adekwatność charakteru informacji, nieodzowność kompetencji w zakresie korzystania z niej). Cechuje je pewna otwar­tość na problemy świata, postrzeganie i wyjaśnianie spraw współpracy rodzina-szkoła-gmina w sposób filozoficzny, w szerokiej perspektywie zagadnień ogólnoludzkich.W metaforach, stworzonych przez przyszłych polskich nauczycie­li, znajduje odzwierciedlenie ich potoczna wiedza o aktualnej kondy­cji współpracy rodziny, szkoły i gminy. Składające się na nią opisy i   diagnozy nie ukazują zadowolenia z obecnego stanu. Jest on zwykle daleki od ideału. Studenci w większości krytycznie podchodzą do tego wycinka rzeczywistości, dostrzegając jej informacyjny charakter (nieustanna, nieokiełznana absorbcja oraz wymiana informacji, nie zawsze pozytywnie kształtująca relacje i porządek społeczny). Wzra­sta zatem w ich przekonaniu ranga umiejętności komunikacyjnych oraz współpracy, pozwalającej pokonać nieprzyjazne człowieko­wi okoliczności.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone