ROZPATRYWANE KATEGORIE

Myślę, że jedna z najczęściej rozpatrywanych kategorii, stopień „ubaśnio- wienia” obu tych światów literackich jest problemem drugo­rzędnym, polegającym na odmienności rekwizytów, topsów i point.Za wyróżnik uważam przede wszystkim stopień sproblematyzo- wania tego, co nazywamy baśniową i mityczną wizją świata.Jako że jednak moim zamysłem nie jest analizowanie zasy­gnalizowanych (i innych, nie wspomnianych) różnic, skonkluduj- my, że literatura dla dzieci charakteryzuje się większą liczbą tak zwanych obiektywnych ograniczeń, które organizują jej byt. Być może dlatego, jak się powszechnie uważa, jest ona trudniej­sza dla pisarza. Ale istotniejsze jest to, że stawia to ją na pozycji „niewygodnej” w porównaniu z literaturą „dorosłą”.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone