ROZWIĄZANIE LICZNYCH PROBLEMÓW

W warunkach holenderskich, potrzeba rozwiązywania licznych problemów, wynikających z wielokulturowości tego społeczeństwa, sprzyja wypracowywaniu modelu kształcenia nauczycieli, w którym edukacja międzykulturowa, a w niej zagadnienie wiązania środowisk edukacyjnych poprzez ich współdziałanie, odgrywa istotną rolę. Zwra­cali na to uwagę badani nauczyciele akademiccy, wskazując na „specjal­ne” treści oferowane w przedmiotach, występujących pod różnymi nazwami w ofercie wszystkich kursów. Jak twierdzili, kompetencje ko­munikacyjne, pozwalające na twórcze współistnienie zróżnicowanych kulturowo światów, kształci się na styku środowisk rodziny i szkoły. W realizacji tych treści, to one są zarówno polem doświadczalnym, jak zwykłym miejscem pracy kształconych do wielokulturowości nauczy­cieli holenderskich.Podobne nachylenie można odczytać w ofercie programowej uni­wersytetu amerykańskiego objętego badaniem (m.in. programy takie jak „Parent Power Project”, którego realizacja w sposób dosłowny wią­że środowisko uczelni, szkoły i rodzin z wielokulturowego jej otocze­nia). I tam w treści kształcenia nie da się wyraźnie oddzielić zagadnień z obszaru wielokulturowości od partnerstwa rodziny, szkoły i gminy.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone