SILNIE AKCENTOWANE ZWIĄZKI

W badaniu natomiast objawił się nauczyciel-ekspert do spraw part­nerskiej współpracy rodzina-szkoła-gmina. Można postrzegać go jako produkt edukacji na szczeblu uniwersyteckim, pozostającej w licznych związkach z polityką. Retoryka kampanii politycznych wiodących par­tii, bez trudu przekłada się na odpowiednie sprofilowania uniwersytec­kiego kształcenia, w szczególności w placówkach zorientowanych na bieżące potrzeby społeczne, takich jak California State University Fre­sno [CSUF], Wykorzystywane są w tym programy reform edukacyj­nych, służy temu szeroko rozumiana polityka edukacyjna i społeczna. Aktualnie partnerstwo stało się jednym z najmodniejszych haseł w tamtejszej rzeczywistości. Jak pisze John Mclntyre, jeden z cytowa­nych już w części pierwszej badaczy: „terminy «partnerstwo» i «współ- praca» stały się edukacyjnymi słowami-wytrychami w minionej dekadzie. Prawie wszystkie reformatorskie wysiłki skoncentrowane są na potrzebie partnerstwa i współpracy, jak kluczach do reformy na­uczania w szkole oraz edukacji nauczycieli”. Ponadto, silnie akcento­wane związki partnerstwa edukacyjnego z kapitałem społecznym, wskazywać mogą na złożone, polityczne uwikłania tego zagadnienia.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone