SKŁAD DOŚWIADCZEŃ

W skład tych doświadczeń wchodzą za­równo grupowe i indywidualne odczytania tekstów, jak i na­kładające się na nie umiejętności i przyzwyczajenia związane z całokształtem wpływów szeroko pojętej kultury. Na przecięciu tych elementów następuje ostateczne rozumienie treści utworów. Powstaje pytanie o kształt tej konkretyzacji; skoro bowiem czy­telnik musi „przemówić” do tekstu, by ten z kolei został powo­łany do życia , to na sposób interpretacji nakładają się a nawet mogą go determinować, nawyki odbioru każdego przekazu kultu­rowego. Szczególne zagrożenie tworzy kultura masowa; ^praw­dzie minął już czas, gdy obawiano się, że wyprze ona z dzie­cinnego pokoju każdą książkę spoza „zestawu obowiązkowego”, a więc spoza przymusu, jednak sprawą otwarta pozostaje istotne zagrożenie procesu czytelniczego oraz kształtowanie nawyk, lekturowych

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone