SKUTECZNA PRAKTYKA

Przykładów dobrej, bo skutecznej praktyki w tym zakresie dostarczyć mogą m.in. skandynawscy, holenderscy, brytyjscy rodzice, którzy organi­zują się w stowarzyszeniach i zakładają działanie o charakterze nie oka­zjonalnym, lecz ustawicznym. Przez lata (w przypadku Szwedów – około 130) wypracowali takie formy komunikowania się i współpracy z nauczycielem, szkołą, że… nie obawiają się problemów. Przyjąwszy je za normę w szkolnym życiu, na co dzień sięgają do sprawdzonych sposo­bów artykułowania ich i wspólnotowego rozwiązywania. Rodzice osie­dli w społecznej mentalności oraz tradycji szkoły jako jej nieodłączna część. Stało się to głównie poprzez pracę na jej rzecz, rozwinięty wolon­tariat, szerokie włączanie spraw szkoły we własne i odwrotnie. Owocuje to też niezwykle pożądanym z punktu widzenia rozwoju społecznego, umocnieniem więzi szkoły z lokalną społecznością, prawdziwym wtopie­niem jej w region.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone