SOCJOLOGICZNA PERSPEKTYWA

Bliska jest mi socjologiczna perspektywa, w której etos jest postrzegany jako jeden z trzech wymiarów życia pu­blicznego. Ujawniają się w nim one w różnym stopniu. Jak pisze Jacek Kurczewski „Państwo i polityka wydają się być wręcz ponad jednostką i  od niej niezależne; strukturę społeczną trzeba odczytać z ludzkich za­chowań, podczas gdy ethos z ludzkich serc. Ethos w tym sensie jest strukturą głęboką, która tylko pośrednio ujawnia się tak w indywi­dualnych deklaracjach i działaniach, podobnie jak jeszcze bardziej pośrednio odnajdziemy go w wyrażony w społecznych obyczajach i  państwowych prawach”.Pojmowanie nauczycielskiego etosu w ten właśnie sposób pozwala na dostrzeżenie jego charakteru nieuchwytnego przenikania się z róż­nymi sferami życia i zmienności bądź stałości względem dokonujących się w nim przemian.Z analiz w zakresie studenckich nastawień na współpracę szkoły z domem i lokalną wspólnotą wynika, że etos nauczycielskiego posłan­nictwa przypomina struktury ukształtowane w poprzednim systemie, bazujące na pozytywistycznym modelu racjonalnego przekształcania rzeczywistości w imię naukowej prawdy i w służbie oświecania naro­du.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone