SPECYFICZNA ODMIANA

Specyficzną odmianę tworzą utwory oparte na konstrukcji dziecięcych fantazji. Ich geneza ma zresztą szersze odniesienia.Generalną cechą ludycznego wzoru przygody zgodnie z dzie­cięcym rejestrem życzeń jest jej bezpieczny i dobry koniec oraz towarzyszący bohaterowi w różnych niespodziankach losu humor. Jest on tą cechą, która dodatkowo czyni przygodę cenną i pożą­daną wartością. Przytoczone przykłady, jak się wydaje, potwierdzają naszą tezę, że dziecięca optyka świata wartości i społeczności doro­słych to dwie podstawowe i walczące o strefę wpływów siły w wyrażaniu idei przygody w literaturze dla dzieci i młodzieży.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone