SPÓR O DYDAKTYZM

Spór o dydaktyzm i artyzm w literaturze nie jest — wbrew intuicyjnym skojarzeniom — dyskusją wyłącznie terminologicz­ną. Istota opozycji dotyczy bowiem roli, jaką w wewnętrznym porządku dzieła (a także w komunikacji literackiej) odgrywa autorska hipoteza odbiorcy, stanowiąca — jak pisze Sławiński — „jeden z głównych wyznaczników organizacji materiału znacze­niowego. Hipoteza taka może mieć różny charakter: bywa sche­matycznie szkicowana lub uszczegółowiona, zakłada wizerunek czytelnika chcianego lub — przeciwnie — odpychanego i lekce­ważonego ujmuje go jako względnie swobodnego partnera „dia­logu” lub przewiduje dlań postawę czysto receptywną”

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!