STEREOTYP RÓL

Zagadnienie to rozwinę dalej, analizując stereoty­py ról rodziców, jakie według badanych funkcjonują wśród nauczycieli. Z analizy praw określonych przez przyszłych nauczycieli wynika, że jest to przede wszystkim rola wychowawcy własnego dziecka, w dalszej ko­lejności – użytecznego pomocnika nauczyciela.Przywodzi to na myśl, występujące w analizowanych uprzednio me­taforach, nastawienia na profesjonalizm nauczyciela, mający warunko­wać pomyślność przyszłej współpracy rodzina-szkoła-gmina. W tym, dowiązanym tu znaczeniu, wcześniejsze interpretacje skłaniające się ku istnieniu w tym obszarze dyskursu profesjonalnego, stają się bardziej uzasadnione. Nauczyciel – profesjonalista, ten, który zna się na naucza­niu i nie toleruje rodziców w jego obszarze, ma być jednocześnie tym, który rozwinie partnerską z nimi współpracę. Można raczej wniosko­wać, że przekonany o wyższości swojego przygotowania, rozpocznie raczej praktykę rozdzielania wpływów, dystrybucji przywilejów, itp.Pomimo wielu różnic, amerykańskie ujęcia praw również oddają tę, postrzeganą przez pryzmat nauczycielskiego profesjonalizmu, rolę ro­dzica – wychowawcy.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone