STRZEGĄC SWOICH PRAW

Strzegąc swoich praw, za­pominają, że prawem niezbywalnym rodzica jest podejmowanie odpo­wiedzialności za dziecko, także za dziecko w szkole, za ucznia i jego edukację. Oddając dziecko do szkoły, rodzic powierza je nauczycielowi i zawierza jego kompetencji, nie tracąc przy tym prawa do interesowa­nia się i bycia szczegółowo informowanym o edukacyjnych losach swo­jego skarbu. Pytanie rodzica o metodykę, jaką przyjął nauczyciel wobec dziecka, o treści i tok jego nauczania, naprawdę nie jest wysadzaniem nauczyciela z ram jego profesji. Nauczyciel, udzielający tego rodzaju informacji, dzielący się wiedzą o uczniu z myślą o jego pomyślności, podobnie jak rodzic, niczego ze swoich praw nie traci, przeciwnie, umacnia swoją pozycję profesjonalisty, wiedzącego jak doprowadzać ucznia do sukcesu, znajdując sprzymierzeńców tej sprawy.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone