SZCZEGÓŁOWA CHARAKTERYSTYKA

Dane tu prezentowane zebrane zostały głównie na podstawie obser­wacji, analizy dokumentów ujmujących ofertę studiów oraz wywiadu, przeprowadzonego z nauczycielami akademickimi, pełniącymi rolę osób wspierających realizację badań w Holandii i USA. Elementem wzbogacającym wiedzę o badanych środowiskach stały się również mniej formalne materiały informacyjne o poszczególnych uczelniach oraz miejscowościach (regionach), w których są zlokalizowane (np. foldery turystyczne).Najważniejsze w tym miejscu obszary, ujęte zarówno w arkuszu spo­strzeżeń, jak i liście dyspozycji do otwartego wywiadu, były następujące:  opisowe określenie rodzaju terenu, na którym usytuowana jest uczelnia (zurbanizowany, rolniczy; najbardziej znaczące elemen­ty najbliższego otoczenia; liczba ludności zamieszkującej dany teren, in.),  społeczność uczelni i miejsce w niej przyszłych nauczycieli (zróżnicowania kulturowe, procent liczby studentów kierun­ków nauczycielskich w stosunku do ogólnej liczby studentów)  miejsce absolwentów uczelni wśród innych nauczycieli w oko­licy (procent absolwentów w ogólnej liczbie pracujących wokół nauczycieli),specjalizacje nauczycielskie oferowane przez uczelnię na różnych poziomach (studia zawodowe, magisterskie, podyplomowe).

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone