SZKOŁA I DOM

Słusznie pisze Kuliczkowska: „Jeśli szkoła i dom będą działały w kierunku rozbudzenia głębszych zainteresowań czytelniczych i audiowizualnych, młody odbiorca wkrótce nau­czy się traktowania różnych konwencji kryminalnych, awantur­niczych, sensacyjnych w sposób marginesowy, czysto rozrywko­wy i częściej będzie sięgał do utworów wymagających refleksji, pełniejszego emocjonalnego i intelektualnego zaangażowania. W przeciwnym razie grozi mu nawyk korzystania wyłącznie z lektur ułatwionych” .Innym sposobem pisania ,,pod czytelnika” jest sprofilowanie tekstu w kierunku oddziaływania pedagogicznego. Literatura dy­daktyczna stanowi swoisty gatunek twórczy, który „nagina” kon­strukcję świata przedstawionego do planu ideowego dzieła (w powieści przygodowej obserwuje się zjawisko analogiczne).

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone