SZKOLNA RZECZYWISTOŚĆ

W nawiązaniu do tego, badanym zostało postawione zadanie wska­zania fragmentów szkolnej rzeczywistości, które mogą niekorzystnie się zmieniać wskutek działania rodziców. Tabela ukazuje sfery życia szkoły, w przekonaniu badanych za­mknięte przed ich wpływem, to dziedziny, w których ich ingerencja jest niedopuszczalna. Przez analizę tych sfer uda się, jak sądzę, określić cechy ideału na zasadzie jego zaprzeczenia. Jak pisałam wcześniej, twierdzenia przeczące (czym coś nie jest), przybliżają obiekty trafniej, niż nawet najbardziej szczegółowe listy cech, formułowane z pozycji afirmacyjnej.Osadziłam ten projekt badawczy w perspektywie poststrukturalnej uznając, że rzeczywistość ma językowy charakter. W związku z tym przyjęłam też, że znaczenia określające nasz do niej stosunek (orienta­cje) powstają, tak jak w języku, na zasadzie dualnej opozycji. W ten spo­sób konstruowane są m.in. obrazy naszego ja w zakresie tożsamości kulturowej. Zatem, ingerencja rodziców w sfery, które w przekonaniu badanych powinny być dla nich zamknięte, stanowi celowo tu ekspo­nowaną wartość kontridealną, ruinę optymalnej współpracy.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)