TECHNIKI BADAŃ

Badania prowadzone były w 1982 r., pod moim kierunkiem, przez bibliotekarzy studiujących zaocznie w Instytucie Biblioteko­znawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Warszawskiego, w ramach zajęć dydaktycznych (badania o charakterze szkole­niowym). Drogą tą zgromadzono trzysta pięćdziesiąt prac pisem­nych i siedemdziesiąt wywiadów z dziećmi z klas V i VI z róż­nych środowisk społecznych ze szkół Warszawy, Mińska Mazo­wieckiego, Białegostoku, Hajnówki i wsi gminnej Bartniki w wo­jewództwie siedleckim. Ponieważ badania prowadzono przy użyciu konwencjonalnych technik badawczych (były one składnikiem zajęć dydaktycznych), pozwalam sobie pominąć dyskusję metodologiczną, stwierdzając jedynie, że wszystkie miały ogólnie znane wady i zalety wyni­kające z zastosowania określonych narzędzi. Rejestrowały jedy­nie zachowania werbalne, które nie są tożsame z czynami ani nawet stałymi przekonaniami respondentów.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone