TREŚCI I SPOSOBY

Dlatego też treści i sposoby edukacji młodego pokolenia, ideały wychowawcze, systemy war­tości, to krąg problemów, których nie powinno zabraknąć w roz­ważaniach na temat literatury dla dzieci i młodzieży.Szkoła jest jednak instytucją, która budzi powszechne i uza­sadnione niezadowolenie. Żle czują się w niej uczniowie, kryty­kują nauczyciele, nie mają zaufania rodzice. Kryzys polskiej oświaty związany jest przede wszystkim z kryzysem wartości, których skala przyjęta w edukacji okazała się zbyt wąska i na­der uproszczona. Za najważniejszy w wychowaniu uznano aspekt społeczno-polityczny. Zadaniem szkoły było przygotowanie ucznia do udziału w życiu społecznym. W programie obowiązującym do rgku szkolnego 1980/81 tak formułowano cele nauczania języka polskiego w klasach V-VIII: „język polski umożliwia realizację takich podstawowych zadań szkoły, jak kształtowanie naukowego poglądu na świat, postawy patriotycznej i internacjonalistycznej, moralności socjalistycznej oraz uczuciowego zaangażowania w bu­dowę nowego życia. […]

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone