TRZY ROLE

Trzy role: partner, kłopot, najlepszy wychowawca można uznać za wyraźnie różnicujące diagnozy badanych o zastanych relacjach nauczy- ciel-rodzic. Ich analiza, powiązana z wcześniejszymi dociekaniami, może doprowadzić do odkrycia specyficznych w badanych grupach nastawień wobec współpracy rodziny, szkoły i gminy .Rodzic, rozumiany jako kłopot jest zbędną w otoczeniu nauczyciela osobą. Wiadomo, co chciałoby się zrobić z kłopotem. Najlepiej, żeby go nie było, a jeśli już jest, należy pozbyć się go możliwie szybko i skutecz­nie. Jest to najprostsza, potocznie jednoznaczna interpretacja znacze­nia tej roli.Kłopot można też rozumieć jako problem. Kłopoty również się roz­wiązuje. Rodzicielska kwestia może być ujmowana w myśleniu bada­nych jako problem do rozwiązania. Znajdowałoby to potwierdzenie w rozkładzie wskazań w zakresie roli rodzic jako partner, gdzie moż­na dostrzec pewną reprezentację dochodzenia do partnerstwa, stop­niowego osiągania go, jakiegoś etapu w drodze. Ani rodzice, ani nauczyciele nie czują się dzisiaj przygotowani do swoich zmienionych, uelastycznionych ról. Wzajemnie mogą być dla siebie kłopotem, szara­dą, łamigłówką do rozwiązania w procesie prowadzącym do ukształto­wania warunków partnerskiej współpracy.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone