UCZESTNICZĄCY CHARAKTER

Przyjęcie jej uczestniczącego charakteru pozwala badaczowi wnikać nie tylko w te obszary zainteresowania, które jako kategorie (elementy struktury orientacji) wyznaczył na wstępie swojego postępowania. W zakresie postrzegania znajdą się również elementy nieprzewidy­walne, pojawiające się w toku badania. W obszarze metodologii ja­kościowej stanowi to naturalne zachowanie badacza. Obserwacja przebiegała w zróżnicowanych warunkach, w zależności od aranżacji badania ankietowego wśród studentów oraz wywiadu z osobą wspie­rającą organizacyjnie całość przedsięwzięcia w danej uczelni. W USA, ze względu na brak możliwości bezpośredniego uczestnictwa badacza w zajęciach badanych studentów, obserwację zastąpił otwarty, pogłę­biony wywiad z osobą zaangażowaną w ich organizację i prowadzenie. Jednak i tu pewne doświadczenia badacza wynikłe z obserwacji życia studenckiego w Johns Hopkins University w Baltimore, mogą okazać się przydatne. W Holandii wywiad przeprowadzony został z dwoma na­uczycielami akademickimi, pracującymi w uczelni objętej badaniem.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone