UPODOBNIENIE SYTUACJI

Odbiorcami tej oferty są najczęściej młodzi ludzie (średni wiek rozpo­czynania studiów w Windesheim, to 18-19 lat) z okolic Zwolle, zamiesz­kujący w promieniu 50-75 km od uczelni. Niewielu jest tu studentów w akademikach, większość dojeżdża na zajęcia.Sytuacja ta upodabnia warunki panujące tutaj, do tych w USA czy Polsce, jednak nigdzie poza Holandią związek z regionem nie był aż tak bliski i bezpośredni w swoim charakterze.Zgodnie ze stanem na rok 2000 uczelnia opierała się na około 700- -osobowej kadrze (w tym 449 nauczycieli akademickich, najczęściej ze stopniem Doctorandus, co w holenderskich warunkach porównywal­ne jest do powszechniej znanego Master, magistra) i wypromowała 2173 licencjatów, mając ogólnie około 11 tysięcy studentów na różnego rodzaju – pełnych i cząstkowych kursach kwalifikacyjnych, trwających średnio od dwóch do czterech lat. Jak już wspomniałam, największa liczba studentów kończy studia po czterech latach. Grupa badanych, zlokalizowana w Polsce, to studenci ostatniego roku magisterskich (10 osób) oraz licencjackich (10 osób) studiów sta­cjonarnych na kierunku pedagogika, prowadzonych przez Instytut Pe­dagogiki Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku (IP UG).

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!