W LICZNIEJSZYCH GRUPACH

W grupach liczniej­szych, niż 20-osobowe tego rodzaju zadanie mogłoby być spełnione je­dynie w warunkach przeniesienia punktu ciężkości analiz w stronę ujęć statystycznych (co wiązałoby się z odejściem od podjętego planu) lub powołaniem zespołu badawczego, co nie było możliwe ze wzglę­dów organizacyjnych. W związku z tym, w badaniach, eksponujących wzorzec humanistyczny, niewielkie ilościowo próby uznaje się za typo­we, a liczące około 20 osób – nie są rzadkością. W tym projekcie, do­datkowym argumentem, przemawiającym za taką liczebnością jest fakt, iż uniwersyteckie grupy ćwiczeniowe liczą przeważnie około 20 osób-    tak jest m.in. w przypadku uczelnianych środowisk, zaangażowanych w badaniu.Badani to studenci ostatnich lat kierunków nauczycielskich, różnych specjalności. Poziom studiów można określić jako magisterski (MA de- gree courses z cztero- sześcioletnią ofertą) – w USA 100%, w Polsce 50% i zawodowy (3- lub 4-letni licencjat) – w Holandii (100%) i w Polsce (50%).

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone