W MODELU POZNAWCZYM

W modelu poznawczym literatury przygoda staje się środkiem służącym ilustracji obu aksjologii świata dorosłych i dzieci. Jej ocena nie jest tu aprioryczna i dopuszcza oba typy wartościowania. Celem reprodukcji ideowej przygody, często opar­tej na konstrukcji wewnętrznych przeżyć postaci, staje się apel do odbiorcy, jego wrażliwości i indywidualnej aksjologii. O tym czy jest ona, w ostatecznej wymowie, „dobra” lub „zła” zade­cydować ma sam czytelnik. Metoda prezentacji przygody zmie­rza do równouprawnienia obu kategorii ocen: dzieci i dorosłych. W literaturze dla dzieci i młodzieży najczęściej model ten po­siada dwa typy realizacji. Wariant I. Przygoda jest przedmiotem analizy i dyskusji, gromadzi argumenty „za” i „przeciw”.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone