W NASZYCH WARUNKACH

O tym, że nauczyciele w naszych warunkach oczekują w większości instytucjonalnie mocowanych algorytmów postępowania w miejsce własnej twórczości, traktują liczne opracowania badawcze, m.in. J. Rut­kowiak, A. Nalaskowskiego i innych. Dość wyraźnie zaznacza się w tym pewna tendencja, wywodząca się prawdopodobnie z polskiej specyfiki kształcenia nauczycieli, uformowanej w warunkach totalitar­nego systemu, wokół pozytywistycznie pojmowanego etosu ich pracy. Powrócę jeszcze do tego wątku.Tak, czy inaczej, brak spójności pomiędzy poczuciem kompetentne­go działania (niska ocena przygotowania do współpracy) i gotowością do jej podejmowania (deklaracje bardzo wysokiej gotowości) owoco­wać może, jak wspomniałam, dążeniem do pewnej kompensacji. W świetle powyższych interpretacji i wniosków można stwierdzić, że obszarem, skąd będzie czerpana równowaga może stawać się formalno­prawna istota profesji, mianowicie – z jednej strony legislacja, określa­jąca jego autonomiczny status, rolę nauczyciela, z drugiej – akademicka legitymacja działania w obszarze zawodu, uniwersytecki dyplom.Potwierdzać to mogą refleksje wokół stanu psychicznego polskich badanych. Zawiedzenie przyszłych nauczycieli niezaspokajającą po­trzeb ofertą uczelni, która – jak na ironię, wpoiła im misyjność działań, osadzoną w profesjonalnym przygotowaniu, jest znaczącym dyskomfor­tem, z którego poczuciem wejdą w zawodowe życie.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone