W ODNIESIENIU DO POLSKICH PODEJŚĆ

Widać je natomiast w odniesieniu do niektórych polskich podejść, w których akcentowana była rola informacji we współczesnym świecie, w nawiązaniu do wzajemnego przenikania się kultur (np. kwest. 2, 5PL). W odróżnieniu od polskich ujęć, amerykań­skie metafory traktujące o tym, a także innych aspektach zagadnienia, mają swoją warstwę polityczną, stanowiąc oryginalne interpretacje panujących stosunków społecznych Zaangażowanie typu politycznego dość wyraźnie zatem cechuje amerykańskich studentów w ich nastawieniach wobec interesującego nas wycinka rzeczywistości. Zaznacza się w nich, charakteryzująca omawiane tu elementy orientacji, polityczność opisów i podejmowa­nych diagnoz. Warto zaznaczyć, że nie nosi to cech upolityczniania, jak w zestawieniu z politycznością, oddziaływania współzawodniczących o władzę jednostek i grup określiła Joanna Rutkowiak. Polityczność występująca w orientacjach amerykańskich studentów, zgodnie z po­glądem tej autorki jest pewną zasadą myślenia o edukacji, skłonnością do wielostronnego osadzania spraw wychowania jednostki w relacjach instytucji państwa/prawa/społeczeństwa. Tak też ją tutaj rozumiem.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone