W POLU WYNIKOWYM

W polu wynikowym znajduje się również skala, wyrażająca rangę ważności współpracy rodzina-szkoła-gmina w przekonaniu badanych oraz ich uwagi, określające sfery działania szkoły, zamknięte przed wpływem rodziców. Określona też została częstotiiwość odpowiedzi podtrzymujących bądź przekreślających istnienie takich sfer w szkole. Należy zaznaczyć, że ideał współpracy rodzina-szkoła-gmina nie jest tu określany jako Weberowski „typ idealny”, tworzący się przez jedno­stronne spotęgowanie punktów widzenia oraz przez zamknięcie w jed­nym obrazie myślowym bogactwa różnych zjawisk jednostkowych, pasujących do danych punktów widzenia. Obraz ideału współpracy rodzina-szkoła-gmina, badany jest tu na podstawie elementu orientacji, jaki stanowią wartości, zgodnie z uję­ciem Marka Ziółkowskiego, ukształtowanym w oparciu o definicję S. Nowaka – subiektywne ideały, służące jako kryteria wartościowania, stwierdzania stopnia odchylenia rzeczywistości od ideału. Wartości mogą też przybierać kształt negatywny – kontrideałów, czyli wizji rze­czy, procesów uznanych za niewłaściwe, niesłuszne, niechciane.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone