W RAMACH UWARUNKOWAŃ

W ramach tych uwarunkowań CSUF kształci bilingualnie specjalistów wielu dziedzin społecznych, realizowane są w nim liczne projekty o cha­rakterze edukacyjnym, ukierunkowane na wielo i międzykulturowość, m.in. Bilingual Paraprofessional Career LadderProgram. Program ten adresowany jest do uczniów szkół licealnych i studentów lokalnych ko­legiów, by mogli oni pozyskiwać elementy nauczycielskiego przygotowa­nia, przydatnego im w różnych zawodach, w toku paraprofesjonalnych doświadczeń, inicjowanych w warunkach dwujęzykowej komunikacji.CSUF wszystkich nauczycieli kształci bilingualnie. W ramach dosko­nalenia czyni to w odniesieniu do około 57% nauczycieli, znajdujących zatrudnienie w tym regionie. Oblicza się również, że uczelnia ta kształ­ci znaczący odsetek nauczycieli z centralnej Kalifornii. W ogólnej licz­bie studentów, przygotowujących się do zawodu, 8% stanowią przyszli nauczyciele. Jednostka, zajmująca się studiami nauczycielskimi, SOEHD realizuje wysokiej jakości specjalistyczne programy edukacyjne w zakresie przy­gotowania nauczycieli i innych liderów edukacyjnych do spełniania określonych zadań.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone