W REALIACH SZKOLNYCH

„Rządzenie” rodziców w realiach szkolnych występuje według badanych w ich krajach, natomiast „zagra­żanie” z ich strony nauczycielowi pojawia się zdecydowanie rzadziej. W USA wszystkie wskazania układają się w lewą stronę skali, w Holandii 79% w zakresie punktów 0-4, w Polsce koncentrują się w tej samej czę­ści (7 wskazań bliskich „wcale”) i w miarę równomiernie rozciągają się na pozostałe punkty.Dla Holendrów najbardziej prawdopodobną rolą rodziców jest by­cie partnerem nauczyciela. Żadna inna rola nie skupiła tylu wskazań – 71% – po prawej stronie skali, a najdalej na lewo od jej centrum odsu­niętym wskazaniem był punkt 2, wybrany w dwóch przypadkach. Ina­czej niż w Holandii jest z rolą rodzice jako partnerzy w USA i Polsce, gdzie wskazania rozłożone są na wszystkie punkty skali.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone