W ŚWIETLE PRAW

Nauczyciel, w świetle wyróżnionych praw, dyskutuje z rodzicami o sprawach dotyczących dzieci (por.: prawa rodziców), zachowując przy tym ich oraz własną prywatność (por.: pra­wa nauczycieli); naucza w bezpiecznym środowisku, w zgodzie z lokal­nymi standardami (por.: prawa nauczycieli), oczekuje jednocześnie od gminy, że będzie stawała „w obronie interesów szkoły” oraz że będzie przekonywała, iż „szkoła stanowi ważną część lokalnej wspólnoty” (jak w grupie holenderskiej), itp. Zgadza się to z identyfikacją zorientowań, dokonaną na podstawie metaforycznych wypowiedzi amerykańskich studentów. Jak pisałam, przenikała je polityczność opisów i diagnoz, uj­mujących stan Oraz ideał współpracy rodzina-szkoła-gmina. W polskiej i holenderskiej grupie podobny akcent polityczności w myśleniu o edukacyjnym współdziałaniu, zaznaczył się wśród praw lokalnej wspólnoty. Według badanych ma ona prawo do „wpływu na profil kształcenia w szkołach pod kątem zgodności z lokalnymi potrze­bami” (PL, NL) oraz „przeciwstawiania się dominacji jednolitego języka szkoły, niszczącego w dzieciach kulturę regionalną” (PL).

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone