W USTABILIZOWANYM ŚWIECIE

Natomiast w świecie usta­bilizowanych norm i sankcji wychowawczych, w których to co typowe, normalne i uświęcone obowiązującym rytuałem bierze górę nad tym, co niecodzienne, przygoda traci na wartości, staje się wybrykiem oraz naruszeniem normy, i w rezultacie, pod presją społecznych sankcji, zasługuje na naganę i odrzucenie.Właściwie nie trzeba dowodzić ogromnej roli przygody w lite­raturze dla dzieci i młodzieży, w której ma ona długą tradycję wielostronne zastosowanie. Kategoria ta organizuje fabułę pew­nych typów twórczości (np. bajki i baśnie), jest czynnikiem strukturotwórczym wielu gatunków beletrystyki.Jako zjawisko przeniesione z życia, przygoda w procesie „ob­róbki” literackiej traci swe naturalne i spontaniczne rysy na rzecz skodyfikowanych norm, zgodnych z obowiązującą konwen­cją literatury.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)