W WYNIKU PORÓWNAŃ

W wyniku porównań z sytuacją polską, pisałam o złagodzonej wersji tego zawężania wpływów, w związku z tym, że Amerykanie obok tej tendencji ujawniali przeciwstawną, zo­brazowaną w prawach, takich jak: prawo rodziców do dyskutowania z nauczycielem o wszelkich sprawach dotyczących dziecka, prawo do współdecydowania o programach nauczania oraz ich realizacji przez nauczyciela, itp. W uwzględnieniu tej, złagodzonej czy nie, tendencji do postrzegania rodziców, rozkład wyników w zakresie roli rodzica, jako najlepszego wychowawcy staje się potwierdzeniem pewnego myślenia badanych 0 rzeczywistości. Rodzice w relacji do nauczyciela, rozumiani są w niej jako osoby powołane do tego, by zajmować się moralną edukacją i stero­wać zachowaniami społecznymi swoich dzieci. Tego rodzaju diagnoza musi wpływać na kształt nastawień, elementów orientacji stawiających badanych wobec rodziców – ich przyszłych współpracowników. Jakie są te nastawienia?Badani z grupy amerykańskiej czują się swobodnie w operowaniu swoistą retoryką partnerstwa. Widoczne to było w ich metaforycznych wypowiedziach, które formułowali z lekkością, oddającą ich wyklaro­wane sądy na ten temat.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone