W ZARYSOWANEJ SYTUACJI

W tej zarysowanej pobieżnie sytuacji nowatorstwem zaczyna być wszystko, co wykracza poza zasygnalizowane wyżej sche­maty, nawyki i wyobrażenia. Oczywiście, wciąż dobre propozycje pojawiają się, ale są rzadkie i — określmy to — nieśmiałe. O ile w poezji dla dorosłych trudno ostatnimi laty o sensację arty­styczną, to w poezji dla dzieci wręcz przestało się na to liczyć. Samo słowo nie pasuje jakby do sytuacji. Pytam: a niby dla­czego?Przecież to poezja dla dzieci potrafi wspaniale przetwarzać bogactwo ludowości i folkloru. Bazować na idiomatycznych i przysłowiotwórczych atrakcyjnościach języka, a więc rewalo­ryzować jego funkcje poznawcze. To poezja dla dzieci predysty- nowana jest do tego, by demaskować i demistyfikować świat dorosłości. To bez języka i subkultury dziecięcej nie byłoby dadaizmu, surrealizmu, purnonsensu.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone