WARTOŚĆ A PRZEMOC W LITERATURZE

W rozważaniach niniejszych przyjęto rozumienie socjologiczne problematyki wartości w literaturze. Zgodnie z takim rozumie­niem jest ona nośnikiem modeli zachowań, a więc pew­nych konstrukcji fabularnych, mogących stanowić punkt odnie­sienia dla wartościowania zachowań realnych oraz wyznaczać ich kierunek. Jednocześnie rozumienie socjologiczne zakłada, że wartość jest zawsze wytworem jakiegoś konkretnego hic et nunc, konkretnej sytuacji i grupy ludzkiej bądź osoby. dawniejsza literatura dziecięca prezentowała zazwyczaj czy­telnikowi etos nie uniwersalny, lecz specjalny, dostosowany do sytuacji życiowej dziecka. Głosił on przede wszystkim podległość wobec świata dorosłych, obwieszczał także jasną, widoczną jak na dłoni dychotomię dobra i zła. Książka dla dzieci traktowała też najczęściej sprawy etyczne w sposób komercyjny: zło mu­siało być ukarane, zaś trwanie przy dobru przynosiło zawsze korzyści.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone