WARTOŚĆ W PARTNERSTWIE

Wartość w partnerstwie wygodnie rozpatrywać z Puchatkowego punktu widzenia, czyli jako coś, co warto… W tym też znaczeniu mie­ści się, jak sądzę, przytoczona wypowiedź. Można by tu jeszcze nawią­zać do ekonomicznych zależności, związanych z tego rodzaju relacjami. Kształtują one bowiem konkretne zasoby, związane z ludzką zdolnością do łączenia się w grupy, organizowania się dla osiągnięcia określonych celów, tak zwanym kapitałem społecznym. Autorka swoją metaforą sy­gnalizuje i taką stronę współdziałania.W rozpatrywanym znaczeniu, obecnym w metaforach z Animal Pla­net, ale i kilku innych, w których eksponowany jest charakter relacji pomiędzy podmiotami środowiska edukacyjnego dziecka, partnerstwo zdaje się być wyraźnie pożądaną i często trafnie definiowaną formułą, zgodną z teorią zagadnienia. Dotyczy to i pozostałych, wyżej wymienio­nych ujęć, w których również, choć mniej bezpośrednio aspekt ten zo­stał ukazany, tak jak na przykład w wypowiedzi nr 14, w której autorka eksponuje porządek lub wzajemność, w wypowiedzi nr 7. Partnerstwo, jak widać, może wkomponowywać się w różne, czasem zaskakujące konteksty. Zaostrza to pewną czujność w rozpatrywaniu tego fenomenu, skłania do utrzymywania go nieprzerwanie w perspek­tywie krytycznych analiz.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone