WAŻNY IMPULS

W powieści tury­styczno-krajoznawczej Władzio nad morzem (1901) Warnkówny wakacyjny pobyt chłopca nad morzem podlega czujnej opiece dorosłych opiekunów. Do pełnej apologii referowanego zjawiska dochodzi natomiast w baśni Leśmiana Przygody Sindbada Że­glarza (191(3). Przygoda jest tu istotą i sensem życia bohatera. Eksterioryzując ukryte marzenia i tęsknoty jest rzeczywistością, która powinna być. Ważny impuls w rozwoju literatury dla dzieci i młodzieży zyskuje koncepcja przygody wraz z narodzinami nowej orga­nizacji dziecięco-młodzieżowej — skautingu. W zamierzeniach tego ruchu, pełne warunki rozwoju znajdującego w dwudziesto­leciu międzywojennym, przygoda mieści się w programie „szkoły hartu”, ma pomagać w kształtowaniu się duchowej i fizycznej tężyzny młodzieży.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)