WIDOCZNE NASTAWIENIE

Z kolei dla amerykańskich badanych uniwersyteckie przygotowanie jest całkiem dobre, 90% wskazań po prawej stronie skali trudno uznać za objaw niezadowolenia z tego, co w zakresie wiedzy i umiejętności dotyczących przyszłej współpracy rodzina-szkoła-gmina, wynoszą z uczelni. Podobnie jest z ich gotowością do współpracy (90% wskazań w punktach 8-10). W ich przypadku nie ma zatem mowy o nieadekwat- ności uczelnianej oferty w stosunku do potrzeb w zakresie przygoto­wania do współpracy, sygnalizowanych m.in. poprzez nadanie jej wysokiej rangi (por.: diagram Ranga współpracy…). Widoczne w tym nastawienie wpisuje się w dyskurs partnerstwa, stanowiący amerykańską odmianę dyskursu profesjonalnego. Badanie wykazuje, że w warunkach tej rzeczywistości, badani jawią się jako pro­fesjonaliści, wyspecjalizowani w kształtowaniu edukacyjnego partner­stwa. Wysoko oceniają swoje przygotowanie w tym zakresie i bardzo dobrze czują się w retoryce partnerstwa, czego liczne przykłady anali­zowałam wyżej. Można określić ich jako nauczycieli-ekspertów w zakre­sie współpracy rodzina-szkoła-gmina.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone