WIDOCZNY NACISK

Co również charakterystyczne dla pozytywnej socjalizacji i amery­kańskiego pragmatyzmu, w tej niemal sielankowej atmosferze mówie­nia o szczęściu-dobrostanie, badani zachowują niezwykłą trzeźwość sądów i trzymają się ziemi, wskazując konkretne przeszkody blokujące pomyślny rozwój współpracy oraz konstruktywne pomysły ich elimino­wania, np.: STAN: Cartoon NetWork – jest tym, co trafia do dzieci, dostar­czając im całą różnorodność nierealistycznych (…) programów. Dzieci wzrastają wśród telewizyjnych programów i wolą oglądać kreskówki, niż aktywnie się uczyć [kwest. 6US].IDEAŁ: Discovery Channel – bada nowe pomysły i informuje społeczeństwo, jak i dlaczego przebiegają pewne sprawy oraz do­starcza rozległej wiedzy. Dzieci i rodzice będą otwarci na nowe idee oraz gotowi do przyjmowania ogromnej liczby informacji [kwest. 6US[.Widoczny jest w tym nacisk na informację, podobnie jak w polskiej grupie rozłożony na dwa aspekty – komunikacyjny, dotyczący bezpo­średniego przepływu informacji pomiędzy szkołą, rodziną i lokalną wspólnotą,oraz społeczny, ujmujący aktualny charakter rzeczywistości społecznej, podporządkowanej informacji i nowym technologiom.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone