WOBEC WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM

W zakresie identyfikacji zorientowań, nastawień i zgeneralizowa- nych tendencji do postrzegania wycinka społecznej rzeczywistości, jaki stanowi współpraca nauczyciela z rodzicami i najbliższym otoczeniem ucznia i szkoły, rozpatrywane były rezultaty ankiety, przeprowadzonej wśród 54 studentów ostatnich lat nauczycielskich kierunków w uczel­niach USA, Holandii i Polski.W związku z tym, w polu wynikowym znalazły się ich odpowiedzi na pytania zawarte w części A kwestionariusza (w załączeniu), zgrupo­wane według następujących kategorii:   prawa i obowiązki rodziców, lokalnej społeczności oraz nauczy­cieli, dotyczące edukacji dzieci (łącznie 6 pytań, 1 -6), dopuszczalny wpływ rodziców na działania szkoły – dziedziny zamknięte przed nimi (pytanie 7),     współpraca szkoły ze środowiskiem w świetle własnych do­świadczeń (pytanie 8),  idealny stan współpracy szkoły ze środowiskiem (pytanie 9),  ranga współpracy szkoła-rodzice-gmina (pytanie 10),   stereotyp roli rodzica w relacji z nauczycielem (łącznie 8 pytań, 11-18),   natężenie dyspozycji wyjściowych do współpracy ze środowi­skiem (pytanie 19),   ocena własnego przygotowania do współpracy (pytanie 20).Wszystkim tym kategoriom można przyporządkować poszczególne elementy struktury orientacji. W ten sposób, poprzez analizę odpowie­dzi na powyższe pytania, rodzi się szansa odczytania zgeneralizowanych ujęć własnej orientacji studenta na przyszłą współpracę ze środowi­skiem ucznia i szkoły.Jednym z elementów orientacji jest potoczna wiedza o rzeczywisto­ści.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)