WRAZ Z ROLĄ NAUCZYCIELA

Nie ma w nim natomiast charakteru, niesionego wraz z rolą nauczyciela-sprzy- mierzeńca, nie czuje się jej w tych wypowiedziach, tak jak miało to miej­sce w przypadku metafor czy praw i obowiązków określonych przez studentów amerykańskich.W odróżnieniu od nich, z polskich ponownie przebija – tym razem pełen prawnej powagi etos nauczycielstwa w służbie wartości. Rozwi­ja się w tym wyraźnie modernistyczna narracja, eksponująca dążenie do ogólnoludzkich celów, kultu prawdy, prawa, itd. Wszystkie strony współpracy zobowiązane są do „przestrzegania praw dziecka”. „Reali­zacja obowiązku szkolnego” jest domeną rodziców, wskazywaną przez przeważającą większość badanych. Nauczyciele mają obowiązek „kształtować wartości”, „przekazywać wiedzę”, „sprawiedliwie oce­niać”, itd. Obowiązkiem lokalnej wspólnoty jest natomiast „utrzy­mywanie szkół” i troska przede wszystkim o finansowo-gospodarcze za­leżności. Można w oparciu o ten wykaz obowiązków zbudować nastę­pujący obraz: oto nauczyciele, otrzymawszy dzieci od przywołanych do tego prawnie rodziców, wpajają im wartości, a wspólnota czuwa, by działo się to w możliwie dobrych, materialnych warunkach…

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone