WSKAZANIE KIERUNKÓW MODERNIZACJI

  1. Wspomniany już dokument MEN „Rodzice w szkole’’ zakłada m.in. uruchomienie licznych form kształcenia, którego program koncentruje się na „przeorientowywaniu” nauczycieli i rodziców w ich nastawieniach wobec siebie. Nałożenie dwóch obrazów – projektowanego i wynikłego z badań, wykreowanych w obszarze tej samej mapy kategorii (struktura orientacji) może przyczynić się do pewnych redefinicji, istotnych dla powodzenia reformy systemu edukacji w Polsce. Badania stanowić mogą pod­stawę raportu w tej sprawie dla MEN.Wskazanie kierunków modernizacji planów i programów stu­diów nauczycielskich oraz bliższe określenie treści, ujmujących aktualne i perspektywiczne przygotowanie nauczycieli do współpracy z rodzicami i lokalną społecznością. W ramach ba­dania została przeprowadzona analiza podstaw programowych studiów nauczycielskich pod kątem występujących w nich przedmiotów oraz treści, odpowiadających tego rodzaju przygo­towaniu.
Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone