WSKAZANIE PIERWOTNYCH DRÓG

Przy wskazywaniu pierwotnych dróg inicjacji kulturowych nie sposób pominąć grup rówieśniczych. Stanowią one ważne, po­trzebne i niezbyt wykorzystane ogniwo. Dzieci, jak pisze J. Pa­puzińska, stykają się w swoim folklorze z bogatym zasobem treści, form wypowiedzi — często bogatszym niż w literaturze oficjalnej, dla nich przeznaczonej. „Tylko w przedszkolu czy szkole dziecko nie jest w stanie pojąć groteski, parodii, pastiszu, surrealizmu, purnonsensu, cienkiego, wieloznacznego dowcipu, pa­radoksu zawartych w dziele literackim. Gdy znajdzie się wśród rówieśników — wszystkie te środki wyrazu stają się jego żywio­łem […] potrafi sparafrazować szkolny tekst literacki z trafnoś­cią, która świadczy o bardzo precyzyjnym jego rozumieniu”.Równolegle z wymienionymi już drogami inicjacji współwy- stępują pozaksiążkowe formy upowszechniania literatury. Rolę tę spełnia prasa, radio, teatr, film i najpopularniejsza chyba obecnie telewizja.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)